.

KontaktJeśli potrzebują Państwo dodatkowych informacji zapraszamy do kontaktu.


Taxus Fund S.A.

z siedzibą w Warszawie
ul. Kolady 3
02-691 Warszawa
Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000325419
kapitał zakładowy w wysokości 213 789 348,20 PLN wniesiony w całości.
NIP:   7272697415
REGON: 100340394

e-mail: info@taxusfund.pl

Kod LEI Taxus Fund S.A. - 259400C14GZLEN59I747


Kod identyfikacyjny Taxus Fund S.A. – ISIN PLTXSFN00012


Więcej inforamcji o nowej krytpowalucie Inocoin (Taxus Fund S.A. jest właścielem 1 miliarda jednostek)  na oficjalnej stronie www  -  inocoin.info

Fundacja na rzecz Polskiej Innowacyjności zaprasza do wspierania innowacyjności, w nagrodę możliwość otrzymania nowej kryptowaluty Inocoin - od  10 zł  -> https://zrzutka.pl/z/inocoin

Strategia

Strategia Funduszu Venture Capital Taxus Fund S.A. na lata 2014 - 2024  

1.   Tworzenie, przejmowanie oraz dynamiczny rozwój spółek o światowym potencjale wzrostu.

2.   Pozyskiwanie nowych Akcjonariuszy poprzez emisje akcji oraz przeniesienie notowań na główny
      rynek GPW.

3.   Debiut połączony z emisją akcji Taxus Fund S.A. na rynku NASDAQ.

  Misja Taxus Fund S.A. - być najbardziej innowacyjnym Funduszem Venture Capital na świecie.

  Naszej misji przyświeca ponadczasowa myśl:

,,Najlepszą metodą przewidywania przyszłości jest jej tworzenie” - Peter Drucker

Bez innowatorów i ich projektów nie byłoby dzisiejszego świata – warto o tym pomyśleć patrząc na m.in. swój komputer, drukarkę, telefon, samochód oraz sam INTERNET. Obecnie jak i w przeszłości nie brakowało sceptyków - dziś nazywani są raczej HEJTERAMI i TROLLAMI.

Thomas Watson, Przewodniczący IBM, w 1943 r. powiedział ,,Myślę, że na rynku światowym jest miejsce na około pięć komputerów.” 

Uważamy, że pomimo sceptycyzmu ludzi warto czasami inwestować w odważne projekty.

Jeśli ktoś chce mieć udziały w inwestycjach Taxus Fund S.A. i zmieniać razem z nami Świat, powinien kupować akcje nowych emisji Taxus Fund S.A. – dzięki temu powiększymy potencjał funduszu poprzez zwiększenie jego zdolności inwestycyjnej.

Steve Jobs cytat: „Ci, którzy są wystarczająco szaleni, by myśleć, że są w stanie zmienić świat, są tymi, którzy go zmieniają.”  

Wierzymy, iż budowanie wartości poprzez innowacyjne inwestycje o ponadprzeciętnym potencjale wzrostu (o wprost proporcjonalnym ryzyku), które mogą przynieść ponadprzeciętne zyski zostanie prędzej czy później docenione przez rynek.

Miło nam będzie jeżeli zostaniesz Akcjonariuszem spółki Taxus Fund S.A. przez długi czas.

Gwarantujemy Ci profesjonalną opiekę specjalistów o każdej porze, wsparcie i pomoc merytoryczną.

„Podróż tysiąca mil zaczyna się od jednego kroku” – Konfucjusz

Podsumowując: Fundusz Venture Capital Taxus Fund S.A. przyjmuje strategię inwestora długoterminowego oraz zaprasza wszystkich nie tylko do przyglądania się naszym poczynaniom, ale przede wszystkim do aktywnego inwestowania w nowe emisje akcji Taxus Fund S.A.


,,Najlepszym przedziałem czasowym trzymania akcji jest wieczność” - Warren Buffett

Warszawa, 15.06.2015 r.