.

KontaktJeśli potrzebują Państwo dodatkowych informacji zapraszamy do kontaktu.


Taxus Fund S.A.

z siedzibą w Warszawie
ul. Kolady 3
02-691 Warszawa
Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000325419
kapitał zakładowy w wysokości 213 789 348,20 PLN wniesiony w całości.
NIP:   7272697415
REGON: 100340394

e-mail: info@taxusfund.pl

Kod LEI Taxus Fund S.A. - 259400C14GZLEN59I747


Kod identyfikacyjny Taxus Fund S.A. – ISIN PLTXSFN00012


Więcej inforamcji o nowej krytpowalucie Inocoin (Taxus Fund S.A. jest właścielem 1 miliarda jednostek)  na oficjalnej stronie www  -  inocoin.info

Fundacja na rzecz Polskiej Innowacyjności zaprasza do wspierania innowacyjności, w nagrodę możliwość otrzymania nowej kryptowaluty Inocoin - od  10 zł  -> https://zrzutka.pl/z/inocoin

Portfel inwestycyjny

 
1. Taxus Fund S.A. jest właścielem 1 miliarda (1.000.000.000,00) jednostek kryptowaluty Inocoin skrót INO

Inocoin jest kryptowalutą opartą na standardzie token ERC20 blockchain Ethereum do korzystania z której wystarczy utworzenie bezpłatnego portfela kryptowalut.

Podwaliny Inocoina to wspieranie innowacyjności. 


Wszystkie niezbędne informacje dotyczące kryptowalut i ich pozycji w polskim systemie prawnym można znaleźć w piśmie Ministerstwa Finansów pod adresem
http://www.senat.gov.pl/gfx/senat/userfiles/_public/k8/dokumenty/stenogram/oswiadczenia/klima/3001oa.pdf

Więcej inforamcji o nowej krytpowalucie Inocoin na oficjalnej stronie www  -  inocoin.info

Fundacja na rzecz Polskiej Innowacyjności zaprasza do wspierania innowacyjności, w nagrodę możliwość otrzymania nowej kryptowaluty Inocoin - od  10 zł  -> https://zrzutka.pl/z/inocoin
2. Taxus Fund S.A. jest również właścicielem 100 procent udziałów w MixFirm Sp. z o.o.

 
 
Spółka ma światowy potencjał wzrostu.
                                                    

Misją MixFirm Sp. z o.o. jest zostać największym rynkiem e-commerce na świecie.

Opis :


MixFirm Sp. z o.o.  działa na rynku platform aukcyjnych (e-commerce), jest właścicielem dynamicznie rozwijanego serwisu aukcyjnego mixfirm.com

 

Celem krótkoterminowym MixFirm jest zostać największą platformą aukcyjną na rynku polskim, a długoterminowym największą platformą aukcyjną na terenie całego świata, co chcemy osiągnąć dzięki unikatowemu modelowi biznesowemu, gdzie Firmy za jedną cenę będą mogły wystawiać całą swoją ofertę, a Użytkownicy bezpiecznie i tanio kupią dosłownie wszystko.

 

Unikalną cechą serwisu jest to, że sprzedającymi w serwisie będą wyłącznie zweryfikowane firmy, co pozwala zapewnić kupującym wysoki poziom bezpieczeństwa zakupów w tym wiadome źródło pochodzenia towaru i profesjonalną obsługę zamówień.

 

Unikalna oferta dla firm wystawiających aukcje obejmuje:

brak prowizji od wystawienia i sprzedaży;

ryczałtowy, niski koszt usługi;

- dodatkowo serwis stanowi idealną formę reklamy w internecie praktycznie za zero złotych;

- możliwość automatycznego, masowego importu aukcji z kluczowych portali aukcyjnych;

 

MixFirm dostarczy firmom sprzedającym w Internecie tani, nielimitowany i wygodny dostęp do klienta, co pozwala na przedstawienie kupującym pełnej oferty w absolutnie najniższych cenach.  Jest to też tania i wygodna alternatywa dla budowania własnego sklepu internetowego, która daje też  szanse zaistnienia w sieci setkom tysięcy polskich firm, które do tej pory nie rozpoczęły swojej ekspansji sprzedaży internetowej. 

 

MixFirm sp. z o.o.  stworzyła nową kryptowalute Mixcoin którą będzie komercjalizować.

Mixcoin jest kryptowalutą opartą na standardzie token ERC20 blockchain Ethereum do korzystania z której wystarczy utworzenie bezpłatnego portfela kryptowalut. Podwaliny Mixcoina to wspieranie międzynarodowych rozliczeń w e-commerce.

Przedmiotowa kryptowaluta znajduję się w całości w posiadaniu przez MixFirm sp. o.o., spółka planuje ICO.

Ilość wszystkich tokenów wynosi 1,000,000,000,000 (słownie: jeden bilion sztuk)

Każdy tokien jest podzielny do 18 miejsca po przecinku.

 

Przyjęty przez MixFirm Sp. z o.o. model biznesowy otwiera kolejne szanse rynkowe. 

 

Model biznesowy MixFirm zakłada utrzymanie własnych kosztów działalności na niskim poziomie, co pozwoli  na wczesnym etapie rozwoju przekroczyć próg rentowności, po którego przekroczeniu otwiera się potencjał nieograniczonych zysków.

 Początkowy etap rozwoju MixFim został sfinansowany przez inkubator technologiczny.

Nowa wersja beta mixfirm.com została sfinansowana z poprzednich emisji akcji Taxus Fund S.A.

Dalszy rozwój mixfirm.com będzie finansowany z bieżących emisji akcji spółki publicznej Taxus Fund S.A. 

 

Uczestnictwo w nowych emisjach Taxus Fund S.A. daje możliwość dla Państwa zapisania się w kartach historii jako Inwestora  tego niesamowitego międzynarodowego przedsięwzięcia i pośrednio stania się właścicielem mixfirm.com Będziemy zachęcać obecnych oraz przyszłych Akcjonariuszy do zakupów na mixfirm.com – co przyspieszy rozwój rynku. Każdy z Akcjonariuszy może stać się Ambasadorem projektu i holdingu.

Taxus Fund S.A. posiada 100 procent udziałów w MixFirm sp. z o.o. właściciela portalu mixfirm.com

 

Na koniec warto podać  wartości rozwiniętych firm z rynku e-commerce:

http://www.nasdaq.com/symbol/baba

Alibaba Group Holding – wartość ok. 442 miliardów dolarów

http://www.nasdaq.com/symbol/ebay

 eBay – wartość ok. 34 miliardów dolarów  MixFirm Sp. z o.o. ul. Kolady 3; 02-691 Warszawa

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000422111,

NIP 7743212341, REGON 146067689, Kapitał zakładowy całkowicie wniesiony w wysokości 1.401.700,00 PLN.

Warszawa, 14.08.2018 r.