.

KontaktJeśli potrzebują Państwo dodatkowych informacji zapraszamy do kontaktu.


Taxus Fund S.A.

z siedzibą w Warszawie
ul. Kolady 3
02-691 Warszawa
Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000325419
kapitał zakładowy w wysokości 213 789 348,20 PLN wniesiony w całości.
NIP:   7272697415
REGON: 100340394

e-mail: info@taxusfund.pl

Kod LEI Taxus Fund S.A. - 259400C14GZLEN59I747


Kod identyfikacyjny Taxus Fund S.A. – ISIN PLTXSFN00012


Więcej inforamcji o nowej krytpowalucie Inocoin (Taxus Fund S.A. jest właścielem 1 miliarda jednostek)  na oficjalnej stronie www  -  inocoin.info

Fundacja na rzecz Polskiej Innowacyjności zaprasza do wspierania innowacyjności, w nagrodę możliwość otrzymania nowej kryptowaluty Inocoin - od  10 zł  -> https://zrzutka.pl/z/inocoin

Raporty ESPI 2011


 • RB_ASO_13_2011 - Informacje o transakcjach na akcjach Spółki - CZYTAJ
 • RB_ASO_12_2011 - Informacje o transakcjach zbycia akcji Spółki dokonanych przez osobę blisko związaną z członkami organów Spółki - CZYTAJ
 •  RB_ASO_11_2011 - Informacje o transakcjach zbycia akcji Spółki dokonanych przez członka Zarządu Spółki - CZYTAJ
 • RB_ASO_10_2011 - Informacje o transakcjach zbycia akcji Spółki dokonanych przez członka Zarządu oraz przez osobę blisko związaną z członkami organów Spółki - CZYTAJ
 • RB_ASO_9_2011 - Informacje o transakcji zbycia akcji Spółki dokonanej przez osobę blisko związaną z członkami organów Spółki - CZYTAJ
 • RB_ASO_8_2011 - Ujawnienie przez akcjonariusza zmiany stanu posiadania akcji Spółki - CZYTAJ
 • RB_ASO_7_2011 - Ujawnienie stanu posiadania akcji Spółki - CZYTAJ
 • RB_ASO_6_2011 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu - CZYTAJ
 • RB_ASO_5_2011 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Taxus Fund SA - CZYTAJ
 • RB ESPI 005 - ZAL 1 - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf - CZYTAJ
 • RB ESPI 005 - ZAL 2 - Projekty uchwał ZWZ.pdf - CZYTAJ
 • RB_ASO_4_2011 - Informacje o transakcjach nabycia akcji Spółki dokonanych przez osobę blisko związaną z członkami organów Spółki - CZYTAJ
 • RB_ASO_3_2011 - Informacje o transakcjach nabycia akcji Spółki dokonanych przez osobę blisko związaną z członkami organów Spółki - CZYTAJ
 • RB_ASO_2_2011 - Informacje o transakcjach nabycia akcji Spółki dokonanych przez osobę blisko związaną z członkami organów Spółki - CZYTAJ
 • RB_ASO_1_2011 - Ujawnienie stanu posiadania akcji Spółki - CZYTAJ