.

KontaktJeśli potrzebują Państwo dodatkowych informacji zapraszamy do kontaktu.


Taxus Fund S.A.

z siedzibą w Warszawie
ul. Kolady 3
02-691 Warszawa
Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000325419
kapitał zakładowy w wysokości 213 789 348,20 PLN wniesiony w całości.
NIP:   7272697415
REGON: 100340394

e-mail: info@taxusfund.pl

Kod LEI Taxus Fund S.A. - 259400C14GZLEN59I747


Kod identyfikacyjny Taxus Fund S.A. – ISIN PLTXSFN00012


Więcej inforamcji o nowej krytpowalucie Inocoin (Taxus Fund S.A. jest właścielem 1 miliarda jednostek)  na oficjalnej stronie www  -  inocoin.info

Fundacja na rzecz Polskiej Innowacyjności zaprasza do wspierania innowacyjności, w nagrodę możliwość otrzymania nowej kryptowaluty Inocoin - od  10 zł  -> https://zrzutka.pl/z/inocoin

Raporty ESPI 2013


 • RB_ASO_66_2013 - Taxus Fund S.A. - Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 31.12.2013 na żądanie uprawnionego Akcjonariusza CZYTAJ 
 • RB_ASO_65_2013 -  Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Taxus Fund SA  CZYTAJ 
 • RB_ASO_64_2013 - Taxus Fund S.A. - Zawiadomienie o zawarciu porozumienia akcjonariuszy i przekroczeniu progu 5 % w ogólnej liczbie głosów CZYTAJ 
 • RB_ASO_63_2013 - Ujawnienie przez akcjonariusza - Quadro Investment S.A. w Warszawie, w trybie art. 70 pkt 1) Ustawy o Ofercie, zmiany stanu posiadania akcji Spółki – osiągnięcie 42,86% ogólnej liczby głosów na WZ Spółki - CZYTAJ
 • RB_ASO_62_2013 - Informacja o nabyciu akcji Spółki przez Quadro Investment S.A. w Warszawie - spółkę blisko związaną z prokurentem samoistnym Taxus Fund S.A. - CZYTAJ
 • RB_ASO_61_2013 - Ujawnienie przez akcjonariusza, w trybie art. 70 pkt 1) Ustawy o Ofercie, zmiany stanu posiadania akcji Spółki- CZYTAJ
 • RB_ASO_60_2013 - Informacja o zbyciu akcji Spółki przez osobę blisko związaną z członkami organu nadzorczego Spółki- CZYTAJ
 • RB_ASO_59_2013 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki- CZYTAJ
 • RB_ASO_58_2013 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki- CZYTAJ
 • RB_ASO_57_2013 - Ujawnienie przez akcjonariusza, w trybie art. 70 pkt 1) Ustawy o Ofercie, stanu posiadania akcji Spółkii - CZYTAJ
 • RB_ASO_56_2013 - Ujawnienie przez akcjonariusza, w trybie art. 70 pkt 1) Ustawy o Ofercie, stanu posiadania akcji Spółki - CZYTAJ
 • RB_ASO_55_2013 - Informacje o nabyciu akcji Spółki dokonanych przez osobę blisko związaną z członkami organu nadzorującego Spółki - CZYTAJ
 • RB_ASO_54_2013 - Zwołanie Nadwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  -CZYTAJ
  • Załącznik nr 1 do raportu 54/2013 - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia - CZYTAJ
  • Załącznik nr 2 do raportu 54/2013 - Projekty uchwał - CZYTAJ
 • RB_ASO_53_2013 - Informacje o zbyciu akcji Spółki dokonanych przez osobę blisko związaną z członkami organu nadzorującego Spółki - CZYTAJ
 • RB_ASO_52_2013 - Ujawnienie przez akcjonariusza, w trybie art. 70 pkt 1) Ustawy o Ofercie, stanu posiadania akcji Spółki -CZYTAJ
 • RB_ASO_51_2013 - Ujawnienie przez akcjonariusza, w trybie art. 70 pkt 1) Ustawy o Ofercie, stanu posiadania akcji Spółki -CZYTAJ
 • RB_ASO_50_2013 - Ujawnienie przez akcjonariusza, w trybie art. 70 pkt 1) Ustawy o Ofercie, stanu posiadania akcji Spółki -CZYTAJ
 • RB_ASO_49_2013 - Informacje o zbyciu akcji Spółki dokonanych przez osobę blisko związaną z członkami organu nadzorującego Spółki - CZYTAJ
 • RB_ASO_48_2013 - Ujawnienie przez akcjonariusza, w trybie art. 70 pkt 1) Ustawy o Ofercie, stanu posiadania akcji Spółki -CZYTAJ
 • RB_ASO_47_2013 - Ujawnienie przez akcjonariusza, w trybie art. 70 pkt 1) Ustawy o Ofercie, stanu posiadania akcji Spółki -CZYTAJ
 • RB_ASO_46_2013 - Informacje o transakcjach na akcjach Spółki dokonanych przez osobę blisko związaną z członkami organu nadzorującego Spółki - CZYTAJ
 • RB_ASO_45_2013 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki - CZYTAJ
 • RB_ASO_44_2013 - Informacje o nabyciu akcji Spółki dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem organu zarządzającego Spółki- CZYTAJ
 • RB_ASO_43_2013 - Informacja o zgłoszeniu przez uprawnionego Akcjonariusza żądania żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki    - CZYTAJ
  • Załącznik nr 1 do raportu 43/2013 - Projekt uchwały - CZYTAJ
 • RB_ASO_42_2013 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  -CZYTAJ
  • Załącznik nr 1 do raportu 42/2013 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - CZYTAJ
  • Załącznik nr 2 do raportu 42/2013 - Projekty uchwał - CZYTAJ
 • RB_ASO_41_2013 - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  -CZYTAJ
  • Załącznik nr 1 do raportu 41/2013 - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia - CZYTAJ
  • Załącznik nr 2 do raportu 41/2013 - Projekty uchwał - CZYTAJ
 • RB_ASO_40_2013 - Ujawnienie przez akcjonariusza, w trybie art. 70 pkt 1) Ustawy o Ofercie, stanu posiadania akcji Spółki -CZYTAJ
 • RB_ASO_39_2013 - Ujawnienie przez akcjonariusza, w trybie art. 70 pkt 1) Ustawy o Ofercie, stanu posiadania akcji Spółki -CZYTAJ
 • RB_ASO_38_2013 - Informacje o nabyciu akcji Spółki dokonane przez osobę blisko związaną z członkami organów Spółki- CZYTAJ
 • RB_ASO_37_2013 - Informacje o nabyciu akcji Spółki dokonane przez osobę blisko związaną z członkami organów Spółki - CZYTAJ
 • RB_ASO_36_2013 - Informacje o transakcjach na akcjach Spółki dokonanych przez osobę blisko związaną z członkami organów Spółki - CZYTAJ
 • RB_ASO_35_2013 - Ujawnienie przez akcjonariusza, w trybie art. 70 pkt 1) Ustawy o Ofercie, stanu posiadania akcji Spółki -CZYTAJ
 • RB_ASO_34_2013 - Informacje o transakcjach na akcjach Spółki dokonanych przez osobę blisko związaną z członkami organów Spółki - CZYTAJ
 • RB_ASO_33_2013 - Informacje o zbyciu akcji Spółki dokonanych przez Prezesa Zarządu Spółki- CZYTAJ
 • RB_ASO_32_2013 - Korekta do Raportu ESPI Nr 28/2013 dotyczącego transakcji nabycia i zbycia akcji Spółki dokonanych przez osobę blisko związaną z członkami organu zarządzającego Spółki - CZYTAJ
 • RB_ASO_31_2013 - Ujawnienie przez akcjonariusza, w trybie art. 70 pkt 1) Ustawy o Ofercie, stanu posiadania akcji Spółki -CZYTAJ
 • RB_ASO_30_2013 - Informacje o nabyciu akcji Spółki dokonanych przez osobę blisko związaną z członkami organów Spółki- CZYTAJ
 • RB_ASO_29_2013 - Ujawnienie przez akcjonariusza, w trybie art. 70 pkt 1) Ustawy o Ofercie, stanu posiadania akcji Spółki -CZYTAJ
 • RB_ASO_28_2013 - Informacje o zbyciu akcji Spółki dokonanych przez osobę blisko związaną z członkami organów Spółki- CZYTAJ
 • RB_ASO_27_2013 - Informacje o zbyciu akcji Spółki dokonanych przez osobę blisko związaną z członkami organów Spółki- CZYTAJ
 • RB_ASO_26_2013 - Informacje o zbyciu akcji Spółki dokonanych przez osobę blisko związaną z członkami organów Spółki- CZYTAJ
 • RB_ASO_25_2013 - Informacje o transakcjach na akcjach Spółki dokonanych przez osobę blisko związaną z członkami organów Spółki - CZYTAJ
 • RB_ASO_24_2013 - Ujawnienie przez akcjonariusza, w trybie art. 70 pkt 1) Ustawy o Ofercie, stanu posiadania akcji Spółki -CZYTAJ
 • RB_ASO_23_2013 - Ujawnienie przez akcjonariusza, w trybie art. 70 pkt 1) Ustawy o Ofercie, stanu posiadania akcji Spółki -CZYTAJ
 • RB_ASO_22_2013 - Informacje o nabyciu akcji Spółki dokonanych przez osobę blisko związaną z członkami organów Spółki- CZYTAJ
 • RB_ASO_21_2013 - Informacje o zbyciu akcji Spółki dokonanych przez osobę blisko związaną z członkami organów Spółki- CZYTAJ
 • RB_ASO_20_2013 - Ujawnienie przez akcjonariusza, w trybie art. 70 pkt 1) Ustawy o Ofercie, stanu posiadania akcji Spółki -CZYTAJ
 • RB_ASO_19_2013 - Ujawnienie przez akcjonariusza, w trybie art. 70 pkt 1) Ustawy o Ofercie, stanu posiadania akcji Spółki -CZYTAJ
 • RB_ASO_18_2013 - Informacje o zbyciu akcji Spółki dokonanych przez osobę blisko związaną z członkami organów Spółki- CZYTAJ
 • RB_ASO_17_2013 - Ujawnienie przez akcjonariusza, w trybie art. 70 pkt 1) Ustawy o Ofercie, stanu posiadania akcji Spółki -CZYTAJ
 • RB_ASO_16_2013 - Ujawnienie przez akcjonariusza, w trybie art. 70 pkt 1) Ustawy o Ofercie, stanu posiadania akcji Spółki -CZYTAJ
 • RB_ASO_15_2013 - Informacje o zbyciu akcji Spółki dokonanych przez osobę blisko związaną z członkami organów Spółki - CZYTAJ
 • RB_ASO_14_2013 - Ujawnienie przez akcjonariusza, w trybie art. 70 pkt 1) Ustawy o Ofercie, stanu posiadania akcji Spółki -CZYTAJ
 • RB_ASO_13_2013 - Ujawnienie przez akcjonariusza, w trybie art. 70 pkt 1) Ustawy o Ofercie, stanu posiadania akcji Spółki -CZYTAJ
 • RB_ASO_12_2013 - Ujawnienie przez akcjonariusza, w trybie art. 70 pkt 1) Ustawy o Ofercie, stanu posiadania akcji Spółki -CZYTAJ
 • RB_ASO_11_2013 - Informacje o nabyciu akcji Spółki dokonanych przez osobę blisko związaną z członkami organów Spółki - CZYTAJ
 • RB_ASO_10_2013 - Informacje o zbyciu akcji Spółki dokonanych przez osobę blisko związaną z członkami organów Spółki - CZYTAJ
 • RB_ASO_9_2013 - Ujawnienie przez akcjonariusza, w trybie art. 70 pkt 1) Ustawy o Ofercie, stanu posiadania akcji Spółki -CZYTAJ
 • RB_ASO_8_2013 - Ujawnienie przez akcjonariusza, w trybie art. 70 pkt 1) Ustawy o Ofercie, stanu posiadania akcji Spółki -CZYTAJ
 • RB_ASO_7_2013 - Informacje o transakcjach na akcjach Spółki dokonanych przez osobę blisko związaną z członkami organów Spółki - CZYTAJ
 • RB_ASO_6_2013 - Informacje o transakcjach na akcjach Spółki dokonanych przez osobę blisko związaną z członkami organów Spółki - CZYTAJ
 • RB_ASO_5_2013 - Ujawnienie przez akcjonariusza, w trybie art. 70 pkt 1) Ustawy o Ofercie, stanu posiadania akcji Spółki -CZYTAJ
 • RB_ASO_4_2013 - Ujawnienie przez akcjonariusza, w trybie art. 70 pkt 1) Ustawy o Ofercie, stanu posiadania akcji Spółki -CZYTAJ
 • RB_ASO_3_2013 - Informacje o transakcjach na akcjach Spółki dokonanych przez osobę blisko związaną z członkami organów Spółki - CZYTAJ
 • RB_ASO_2_2013 - Ujawnienie przez akcjonariusza, w trybie art. 70 pkt 1) Ustawy o Ofercie, stanu posiadania akcji Spółki -CZYTAJ
 • RB_ASO_1_2013 - Informacje o transakcjach na akcjach Spółki dokonanych przez osobę blisko związaną z członkami organów Spółki - CZYTAJ

Warszawa, 05.12.2014 r.