.

KontaktJeśli potrzebują Państwo dodatkowych informacji zapraszamy do kontaktu.


Taxus Fund S.A.

z siedzibą w Warszawie
ul. Kolady 3
02-691 Warszawa
Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000325419
kapitał zakładowy w wysokości 213 789 348,20 PLN wniesiony w całości.
NIP:   7272697415
REGON: 100340394

e-mail: info@taxusfund.pl

Kod LEI Taxus Fund S.A. - 259400C14GZLEN59I747


Kod identyfikacyjny Taxus Fund S.A. – ISIN PLTXSFN00012


Więcej inforamcji o nowej krytpowalucie Inocoin (Taxus Fund S.A. jest właścielem 1 miliarda jednostek)  na oficjalnej stronie www  -  inocoin.info

Fundacja na rzecz Polskiej Innowacyjności zaprasza do wspierania innowacyjności, w nagrodę możliwość otrzymania nowej kryptowaluty Inocoin - od  10 zł  -> https://zrzutka.pl/z/inocoin

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie - 31.12.2013 r.

Rada Nadzorcza Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej: „Spółką”), działając w oparciu o postanowienia § 25 pkt 3 Statutu oraz art. 399 § 2, art. 403 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia zwołać, na dzień 31 grudnia 2013 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 12:30, w Warszawie, przy ul. Kolady 3, z następującym porządkiem obrad:

1.      Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

2.      Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

3.      Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.

4.      Wybór komisji skrutacyjnej.

5.      Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

6.      Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia powołania (kooptacji) członków Rady Nadzorczej Spółki.

7.      Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.

8.      Podjęcie uchwały w sprawie powołania Prezesa Zarządu Spółki.

9.      Pojęcie uchwały o zmianach w statucie Spółki.

10.   Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C01, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.

11.   Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C02, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.

12.   Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C03, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.

13.   Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C04, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.

14.   Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C05, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.

15.   Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C06, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.

16.   Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C07, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.

17.   Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C08, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.

18.   Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C09, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.

19.   Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C10, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.

20.   Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C11, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.

21.   Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C12, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.

22.   Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C13, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.

23.   Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C14, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.

24.   Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C15, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.

25.   Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C16, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.

26.   Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C17, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.

27.   Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C18, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.

28.   Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C19, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.

29.   Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C20, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.

30.   Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C21, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.

31.   Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C22, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.

32.   Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C23, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.

33.   Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C24, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.

34.   Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C25, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.

35.   Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C26, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.

36.   Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C27, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.

37.   Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C28, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.

38.   Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C29, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.

39.   Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C30, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.

40.   Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C31, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.

41.   Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C32, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.

42.   Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C33, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.

43.   Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C34, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.

44.   Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C35, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.

45.   Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C36, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.

46.   Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C37, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.

47.   Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C38, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.

48.   Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C39, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.

49.   Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C40, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.

50.   Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C41, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.

51.   Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C42, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.

52.   Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C43, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.

53.   Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C44, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.

54.   Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C45, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.

55.   Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C46, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.

56.   Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C47, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.

57.   Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C48, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.

58.   Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C49, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.

59.   Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C50, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.

60.   Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C51, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.

61.   Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C52, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.

62.   Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C53, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.

63.   Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C54, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.

64.   Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C55, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.

65.   Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C56, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.

66.   Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C57, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.

67.   Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C58, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.

68.   Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C59, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.

69.   Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C60, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.

70.   Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C61, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.

71.   Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C62, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.

72.   Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C63, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.

73.   Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C64, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.

74.   Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C65, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.

75.   Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C66, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.

76.   Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C67, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.

77.   Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C68, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.

78.   Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C69, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.

79.   Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C70, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.

80.   Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C71, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.

81.   Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C72, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.

82.   Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C73, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.

83.   Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C74, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.

84.   Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C75, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.

85.   Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C76, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.

86.   Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C77, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.

87.   Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C78, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.

88.   Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C79, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.

89.   Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C80, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.

90.   Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C81, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.

91.   Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C82, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.

92.   Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C83, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.

93.   Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C84, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.

94.   Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C85, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.

95.   Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C86, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.

96.   Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C87, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.

97.   Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C88, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.

98.   Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C89, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.

99.   Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C90, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.

100.   Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C91, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.

101.   Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C92, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.

102.   Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C93, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.

103.   Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C94, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.

104.   Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C95, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.

105.   Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C96, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.

106.   Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C97, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.

107.   
Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C98, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.

108.   Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C99, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.

109.   Podjęcie uchwały o podziale akcji (split) bez zmiany całkowitej wartości kapitału zakładowego.

110.   Podjęcie uchwały o upoważnieniu Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki.

111.   Podjęcie uchwały o upoważnieniu Zarządu do wprowadzenia nienotowanych akcji Spółki do obrotu.

      112.  Zamknięcie obrad. 

 

Porządek obrad po aktualizacji zmian wprowadzonych przez uprawnionego Akcjonariusza w dniu 10.12.2013.


Pełny tekst ogłoszenia, wraz z materiałami związanymi z obradami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduje się w zamieszczonych poniżej plikach:

 

PDF – Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PDF – Projekty uchwał przewidzianych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia po aktualizacji zmian wprowadzonych przez uprawnionego Akcjonariusza

PDF – Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

PDF – Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce oraz o liczbie głosów z tych akcji

PDF – Aktualny tekst jednolity Statutu Spółki

PDF – Aktualna treść Regulaminu Walnego Zgromadzenia